Το λογισμικό πάνω στο οποίο χτίζουμε τις λύσεις για τους πελάτες μας, είναι ελεύθερο λογισμικό και ανοικτού κώδικα και συνήθως δεν έχει κόστος κτήσης, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις όπου κάποιο πρόσθετο, είναι δυνατόν να πωλείται (συνήθως σε χαμηλή τιμή). Δεν έχει επίσης κόστος αδειών χρήσης, ο πελάτης μας είναι ελεύθερος να το χρησιμοποιεί χωρίς περιορισμούς, να το τροποποιεί και να το διανέμει με μοναδική υποχρέωση την τήρηση της άδειας λογισμικού που συνοδεύει τις εφαρμογές και που συνήθως είναι η GPL ή κάποιες παραλλαγές της.

Αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι το κόστος της λύσης είναι μηδενικό, αυτό που χρεώνεται ο πελάτης μας, είναι ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσουμε για να χτίσουμε μια λύση που θα ικανοποιεί τις ανάγκες του. Οι χρεώσεις μας ως εκ τούτου είναι ανά ανθρωποώρα ή ανθρωποημέρα όταν πρόκειται για “μικρές” και σχετικά απλές λύσεις ή κατ’ αποκοπήν ανά έργο όταν πρόκειται για μεγαλύτερα έργα (και πάλι ο υπολογισμός γίνεται βάσει του χρόνου που απαιτείται).

Ενδεικτικά, το κόστος μια τυπικής εγκατάστασης μαζί με την εκπαίδευση του διαχειριστή και δύο πωλητών, την μαζική εισαγωγή υπαρχόντων δεδομένων πελατών και την παραμετροποίηση του βασικού συστήματος, ξεκινάει από τα 1200 ευρώ (3 ανθρωποημέρες) και βαίνει αυξανόμενο ανάλογα την πολυπλοκότητα.

Αναλυτικά οι χρεώσεις μας

Κόστος ανθρωποώρας στην έδρα του πελάτη (ευρύτερη περιοχή Αθηνών). Ελάχιστη χρέωση δύο ώρες 60
Κόστος ανθρωποώρας, απομακρυσμένη πρόσβαση (teamviewer, ssh). Ελάχιστη χρέωση μία ώρα 40
Κόστος ανθρωποημέρας στην έδρα του πελάτη (8 ώρες). Το ίδιο κόστος ισχύει και για εκπαίδευση (max 2 άτομα) 8 ωρών σε μία ή δύο συνεδρίες 400
Ανάλυση αναγκών και πρόταση λύσης

Περιλαμβάνει επίσκεψη στην έδρα του πελάτη (Αθήνα-Πειραιάς), καταγραφή των αναγκών, προσδιορισμό απαιτήσεων και γραπτή αναφορά – περιγραφή αναγκαίων ενεργειών προς ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών. Εφόσον το έργο κατακυρωθεί στην OFB, το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από τον τελικό λογαριασμό εφόσον το συνολικό κόστος υπερβαίνει το πενταπλάσιο του ποσού αυτού.

300
Ετήσιο πακέτο υποστήριξης 1

Περιλαμβάνει 2 ώρες απομακρυσμένης υποστήριξης ανά μήνα και έκπτωση 50% σε εργασίες που πρέπει να γίνουν απομακρυσμένα ή στην έδρα του πελάτη

500
Ετήσιο πακέτο υποστήριξης 2

Περιλαμβάνει 4 ώρες απομακρυσμένης υποστήριξης ανά μήνα και έκπτωση 50% σε εργασίες που πρέπει να γίνουν απομακρυσμένα ή στην έδρα του πελάτη

800
Ετήσιο πακέτο υποστήριξης 3

Παρέχει έκπτωση 50% σε εργασίες που πρέπει να γίνουν απομακρυσμένα ή στην έδρα του πελάτη

300

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι πλέον ΦΠΑ 23%.

Τα πακέτα και οι  εργασίες που εκτελούνται βάσει χρεώσεων ανθρωποώρας/ημέρας προπληρώνονται (για τις εργασίες προπληρώνεται η ελάχιστη χρέωση ενώ τυχόν υπερβάσεις εξοφλούνται άμεσα της μετρητοίς) και το φυσικό τιμολόγιο αποστέλλεται την επόμενη εργάσιμη. Όταν πρόκειται για μεγαλύτερο έργο που υπερβαίνει σε κόστος τις 2 ανθρωποημέρες, προκαταβάλλεται το 30%, το 50% καταβάλλεται ενδιάμεσα σε χρόνο που θα προσδιορίζεται από την προσφορά και το υπόλοιπο 20% μαζί με το ΦΠΑ καταβάλλεται με την έκδοση του τιμολογίου.

Οι ώρες που περιλαμβάνονται στα πακέτα, πρέπει να αναλωθούν εντός του μήνα και δεν μεταφέρονται στους επόμενους. Είναι όμως δυνατόν να καταναλωθούν ώρες που απομένουν από τους επόμενους. Για παράδειγμα, στο πακέτο 1 στον έκτο μήνα, μπορούν να αναλωθούν οι δύο ώρες που περιλαμβάνονται και επίσης άλλες 12 ώρες που αντιστοιχούν στους επόμενους 6 μήνες. Με την ανάλωση όλων των ωρών και εφόσον δεν έχει λήξει το πακέτο, οι χρεώσεις ισχύουν βάσει του τιμοκαταλόγου, μειωμένες κατά 50%. Με αγορά νέου πακέτου, ο χρόνος ανανεώνεται για άλλους 12 μήνες, αρχής γενομένης της αγοράς και δεν προστίθεται στον υπάρχοντα χρόνο.

Εργασίες απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω teamviewer/ssh γίνονται μόνο σε πελάτες μας στους οποίους έχουμε κάνει την εγκατάσταση εμείς, ενώ το εκτιμώμενο κόστος προκαταβάλλεται μία ημέρα πριν. Ο πελάτης φροντίζει να υπάρχει σύνδεση στο Internet και πρόσβαση στο μηχάνημα, την συμφωνημένη ώρα, ενώ πρέπει να είναι διαθέσιμος για τυχόν βοηθητικές διαδικασίες που πρέπει να γίνονται τοπικά.

Τα πακέτα υποστήριξης και οι χρεώσεις ανά ώρα, ισχύουν μόνο για υποστήριξη υπάρχουσας εγκατάστασης και όχι για επέκταση αυτής μέσω δημιουργίας νέων συστημάτων ή διασύνδεσης με άλλα συστήματα. Σε περίπτωση που η εγκατάσταση έχει γίνει από εμάς, το εκτιμώμενο κόστος, είναι εγγυημένο, δηλαδή, θα επιδιωχθεί να βρεθεί λύση ασχέτως εάν ξεπερνάει τον εκτιμώμενο χρόνο. Σε περίπτωση εγκατάστασης από τρίτους, ο εκτιμώμενος χρόνος, δεν είναι δεσμευτικός και αποτελεί χρόνο διάγνωσης. Σε κάθε περίπτωση, ο πελάτης θα λαμβάνει γραπτή αναφορά και σαφή ειδοποίηση εφόσον το πρόβλημα χρήζει λύσης που θα υπερβεί τον εκτιμώμενο χρόνο.

Τα πακέτα και οι χρεώσεις αφορούν σε εργασίες εντός της περιοχής Α’ και Β’ Αθηνών και Πειραιώς. Εφόσον η έδρα του πελάτη είναι εκτός ορίων, ο πελάτης επιβαρύνεται και με τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής τα οποία προκαταβάλλονται.