Πώς μπορεί το vTiger να βοηθήσει την εταιρεία μου στις πωλήσεις της;

Βελτίωση της ποιότητας της διαδικασίας φιλτραρίσματος υποψηφίων πελατών

Δεν έχει νόημα να σπαταλούμε χρόνο και πόρους, σε υποψήφιους που δεν θα γίνουν ποτέ πελάτες. Αντί γι αυτό, πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε αυτούς τους υποψηφίους που έχουν μεγάλη πιθανότητα να γίνουν πελάτες μας.

Από εκείνους που επισκέπτονται την σελίδα μας, υπάρχει ένα ποσοστό που ενδιαφέρεται πραγματικά για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Πρέπει να τους διευκολύνουμε να επικοινωνήσουν με τους πωλητές μας και μάλιστα, αυτό πρέπει να γίνει όσο το δυνατόν πιο σύντομα. Έρευνες δείχνουν, ότι εάν η επικοινωνία γίνει μέσα στα 5 πρώτα λεπτά, η πιθανότητα να γίνει πελάτης μας, αυξάνεται 22 φορές!

Το vTiger μας δίνει την δυνατότητα, να φτιάξουμε ειδικές φόρμες στο site μας, που καταγράφουν άμεσα μέσα στο σύστημα τον υποψήφιο πελάτη ενώ μέσω της αυτοματοποιημένης ροής εργασιών, ειδοποιείται ο κατάλληλος πωλητής να επικοινωνήσει με τον υποψήφιο πελάτη, ώστε να μπορέσει να κερδίσει την πώληση.

Μέσω των αναφορών, μπορούμε να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο το φιλτράρισμα των υποψηφίων πελατών μας, κατατάσσοντάς τους σε κατηγορίες ανάλογες αυτών που έχουμε κατατάξει τους υπάρχοντες πελάτες μας. Έτσι, μπορούμε να εντείνουμε τις προσπάθειές μας, στις κατηγορίες εκείνες, που από το πελατολόγιό μας αποδεικνύονται οι πλέον επικερδείς κλπ.

Βελτίωση της εμπειρίας πώλησης

Σε οποιαδήποτε δραστηριότητα, ένα σημαντικό στοιχείο για την παραγωγικότητα των εμπλεκόμενων μερών, είναι να έχουν μια ευχάριστη εμπειρία από αυτήν την δραστηριότητα. Εάν κάποιο από τα μέρη, δεν είναι ευχαριστημένο, αυτό οδηγεί σε προστριβές, δυσαρέσκειες και ανούσια ανάλωση χρόνου και πόρων στην επίλυση των προβλημάτων, κάτι που μειώνει την παραγωγικότητα αλλά και το κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα.

Μέσω της διαδικτυακής πύλης πελάτη, οι πελάτες μας, αλλά και οι υποψήφιοι εάν θέλουμε, αποκτούν εξατομικευμένη πρόσβαση σε διάφορα υποσυστήματα του CRM μας, αυτά που επιλέγουμε εμείς, έχοντας έτσι την δυνατότητα να θέτουν τα αιτήματά τους τεχνική υποστήριξη, να έχουν πρόσβαση στην γνωσιακή μας βάση, να έχουν διαφανή πρόσβαση σε ότι τους αφορούν σε θέματα προσφοράς, παραγγελίας, τιμολόγησης κλπ…

Ένα από τα πλέον εκνευριστικά συμβάντα για τον πελάτη στον κύκλο πώλησης, είναι να ξεχνάει ο πωλητής το ραντεβού, να μην κάνει το τηλεφώνημα που υποσχέθηκε την δεδομένη ώρα. Επειδή αυτό είναι ανθρώπινο, το vTiger έρχεται να σώσει την κατάσταση. Μέσω της αυτοματοποιημένης ροής εργασιών, μπορούμε να ορίζουμε ενέργειες που θα γίνονται αυτόματα όταν ισχύουν κάποιες συνθήκες, για παράδειγμα, να στέλνεται ένα email όταν ο πελάτης βάλει ένα αίτημα, να δημιουργείται αυτόματα μια υποχρέωση για επικοινωνία (to-do) όταν αποθηκεύεται μια εγγραφή πελάτη κλπ.

Στην αύξηση της παραγωγικότητας των ανθρώπων της επιχείρησης, συμβάλλει τα μέγιστα, η συγκέντρωση όλης της σχετικής πληροφορίας σε ένα μέρος, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουν σε διαφορετικά συστήματα. Όλες οι πληροφορίες του πελατολογίου μας, οι επικοινωνίες μας μαζί τους, τα ραντεβού και οι υποχρεώσεις μας, είναι όλα σε ένα μέρος, σε ένα σύστημα. Που συν τοις άλλοις, βοηθάει στο να διατηρείται η υψηλή ποιότητα των δεδομένων αφού μπορούμε τα να δούμε από πολλές πλευρές.

Μέσω των αναφορών, επιτυγχάνεται η καλύτερη επίβλεψη της ομάδας πωλήσεων, συμβάλλοντας στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των πωλητών, στο να επιτυγχάνουν τους στόχους τους και να υπάρχει καλύτερη και πιο ξεκάθαρη σχέση μεταξύ των πωλητών και της διοίκησης.