Στο σημερινό ευμετάβλητο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, η μεγαλύτερη ικανότητα που μπορεί να αναπτύξει μια επιχείρηση είναι η ικανότητα να προσελκύει νέους πελάτες και να διατηρεί τους παλιούς.

 

Εχοντας συνειδητοποιήσει νωρίς την αξία και την σημασία αυτής της διαπίστωσης, σύμβουλοι διοίκησης και εταιρείες πληροφορικής, ανέπτυξαν και προτείνουν μια στρατηγική και τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποιήσή της, που εγγυάται αυτό το αποτέλεσμα, το Customer Relationship Management.

Ο όρος Customer Relationship Management (CRM) αναφέρεται στην φιλοσοφία που βοηθά στην επισήμανση και την προσέλκυση πελατών, μέσα από τη διαδικασία ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων (επιχείρηση – πελάτης).

 

Πρόκειται για μια φιλοσοφία που θέτει τον πελάτη στο επίκεντρο της επιχειρηματικής διαδικασίας.

 

Μια λύση CRM είναι ένας συνδυασμός επιχειρηματικών πρακτικών και τεχνολογικών εργαλείων, που υποστηρίζει την επιχείρηση στην προσπάθεια της να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον πολύτιμο πόρο που λέγεται Πελατειακή Βάση.

 

Η καλύτερη γνώση του πελάτη προϋποθέτει την οργάνωση και συντήρηση των ακόλουθων στοιχείων για τον πελάτη:

επαφές με τον πελάτη (sales calls),

ιστορικό πωλήσεων ανά πελάτη,

ιστορικό εξυπηρέτησης πελάτη,

τάσεις πελάτη, και οικονομική αξιολόγηση.

 

Μια CRM εφαρμογή καλύπτει τα ακόλουθα:

Μarketing

Πωλήσεις (Salesforce Automation)

Εξυπηρέτηση πελατών μετά την πώληση (Customer Service)

Ανάλυση συμπεριφοράς & αποδοτικότητας πελατών (Business Analytics)

 

H OFB ήταν η πρώτη που έφερε και πρότεινε στην Ελλάδα μια εφαρμογή CRM ανοιχτού κώδικα με τεράστια διεθνή επιτυχία: το vtiger crm.

 

Το vTiger CRM αριθμεί ήδη εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες σ’ όλο τον κόσμο και προσφέρει πλούσια λειτουργικότητα που καλύπτει όλους τους παραπάνω τομείς.

 

Το vTiger είναι απλό και εύχρηστο χωρίς να είναι απλοϊκό και φτωχό.

 

Και η OFB μπορεί να το φέρει καλύτερα στα μέτρα σας προσφέροντας εξατομικεύσεις, διασυνδέσεις με υπάρχοντα συστήματα, μαζική εισαγωγή δεδομένων κλπ

Κι όλα αυτά πλέον των βασικών υπηρεσιών ανάλυσης, παραμετροποίησης κι εκπαίδευσης που απαιτεί κάθε τέτοια εφαρμογή.

Μπορείτε επίσης να μας συμβουλευτείτε, εάν έχετε εγκατεστημένη την εφαρμογή με άλλα ονόματα, για παράδειγμα, κυκλοφορεί και με την επωνυμία HellasCRM, από άλλη εταιρεία, ενισχύοντας τον αριθμό των επαγγελματιών που υποστηρίζουν την εφαρμογή.