Η OFB, μετά από έρευνα και ανάλυση, επέλεξε να υποστηρίζει μια σειρά λογισμικών ανοιχτού κώδικα τα οποία να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των Ελληνικών επιχειρήσεων. Τα κριτήρια των επιλογών μας, ήταν η φιλικότητα προς τον τελικό χρήστη, η επεκτασιμότητα μέσω προσθηκών αλλά και η δυνατότητα επέμβασης στον κώδικα ώστε να καλύπτονται οι ιδιαίτερες ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά, η ύπαρξη πολυπληθούς κοινότητας προγραμματιστών αλλά και χρηστών, που να εγγυώνται την σε βάθος χρόνου υποστήριξη του προϊόντος και φυσικά η ανοιχτή αρχιτεκτονική και η συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα.

Στον πίνακα που ακολουθεί, έχουμε συγκεντρώσει τις κυριότερες κατευθύνσεις και τα αντίστοιχα λογισμικά, με τα οποία ασχολούμαστε:

 

Ανάγκη Λύση
Διαδικτυακή Παρουσία

WordPress CMS

Joomla CMS

Ηλεκτρονικό Κατάστημα

(e-shop)

Prestashop

VirtueMart

Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων

(CRM)

vTiger CRM

Τηλεφωνικές λύσεις

(CTI, VoIP)

Elastix