Νέες λειτουργίες

Η OFB, πέραν από την απλή μετάφραση του vTiger CRM, ενσωματώνει στην διανομή της και νέες λειτουργικότητες, που προκύπτουν από την εμπειρία μας, καθώς αναπτύσσουμε τον κώδικα για τους πελάτες μας. Για παράδειγμα, στην ελληνική διανομή από την OFB, έχετε την δυνατότητα να καταγράφετε τα έξοδα που κάνουν οι πωλητές σε σχέση με τους πελάτες […]