Για κάθε επιχείρηση, το βασικό της περιουσιακό στοιχείο, είναι οι πελάτες της. Είναι αυτοί που της παρέχουν ουσιαστικά τον λόγο και τα μέσα ύπαρξης.

Σε βασικό επίπεδο, μια επιχείρηση, προμηθεύεται πρώτη ύλη από τους προμηθευτές της, τη μετασχηματίζει μέσω των εργαζομένων της και παρέχει το τελικό της προϊόν στους πελάτες της. Είτε αυτοί είναι τελικοί καταναλωτές είτε άλλες επιχειρήσεις.

Μια βασική λειτουργία λοιπόν είναι η προσπάθεια απόκτησης νέων πελατών, μέσω του τμήματος πωλήσεων και η συνήθης διαδικασία – διαδρομή είναι “υποψήφιος/δυνητικός πελάτης —-> ευκαιρία πώλησης —-> πώληση —-> πελάτης”.

Το εργαλείο CRM που χρησιμοποιούμε, είναι αυτό που μας επιτρέπει με δομημένο και απλό τρόπο, να εφαρμόσουμε αυτή τη διαδικασία σε πληροφοριακό επίπεδο, αποθηκεύοντας τα δεδομένα του δυνητικού πελάτη μας έως ότου γίνει πελάτης (και φυσικά και όλες τις διαδράσεις μας από εκείνο το σημείο και μετά).

Το vtiger CRM έχει όλα εκείνα τα υποσυστήματα που ακολουθούν όλο τον κύκλο ζωής του πελάτη.

Δυνητικοί πελάτες – είναι οι εταιρείες ή/και οι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε έλθει σε επαφή και προσδοκούμε να επιτύχουμε πώληση:

leads1

 

Μετατροπή σε Ευκαιρία Πώλησης και καταχώρηση ως Πελάτη:

leads2

 

leads3

 

leads4

 

 

Από κει και πέρα είναι διαθέσιμα και όλα τα υπόλοιπα υποσυστήματα που σχετίζονται με τον πελάτη, όπως έγγραφα, έργα, αιτήματα υποστήριξης κλπ.