Δώστε στους πελάτες σας την δυνατότητα να θέτουν τα αιτήματά τους για τεχνική υποστήριξη από την εταιρεία σας, μέσω web, να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους, να κατεβάζουν έγγραφα που τους αφορούν, να αναζητούν στην γνωσιακή βάση απαντήσεις σε κοινά απαντώμενα προβλήματα, να βλέπουν τις προσφορές που τους αφορούν.

Με αυτόν τον τρόπο, η υποστήριξη που παρέχετε στους πελάτες σας, αναβαθμίζεται πραγματικά, γιατί μπορούν να παρακολουθούν και οι ίδιοι, αποδεδειγμένα την πορεία των αιτημάτων τους και να επιβεβαιώνεται η αίσθηση ότι ασχολείστε ενεργά και με συνέπεια μαζί τους, αποδεικνύοντάς τους ότι είναι μοναδικοί και ξεχωριστοί.

Μπορείτε να δοκιμάσετε την Πύλη Πελατών που έχουμε εγκαταστήσει στο demo μας